Yleistä yhdistyksen toiminnasta

Yhdistyksen sääntöjen 2 §:ssä sanotaan: "Yhdistyksen tarkoitus on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea Konevitsan luostarin aineellista ja henkistä elämää sekä tulevaa kehitystä. Toiminta tapahtuu luostarin kanssa yhteistyössä."

Luostarin tukemiseksi, jälleenrakentamiseksi ja avustamiseksi Konevitsa ry

 • koordinoi luostariin pyhiinvaellus- ja turistimatkoja
 • järjestää yhdessä luostarin kanssa talkooleirejä Konevitsaan
 • tukee ja auttaa luostariin matkustavia pyhiinvaeltajia, leiriläisiä, turisteja ja talkoolaisia matkojensa suunnittelussa ja järjestelyissä
 • järjestää Konevitsa-iltoja, tapahtumia, myyjäisiä, keräyksiä ja tilaisuuksia
 • levittää informaatiota luostarista, julkaisee Konevitsa ry:n jäsentiedotetta
 • kerää varoja jälleenrakennustyötä varten
 • ylläpitää suhteita luostarin johtajaan ja koordinoi hänen kanssaan yhteistyön
 • toimii yhdyssiteenä eri suomalaisten viranomaisten ja tahojen välillä
 • antaa apua yhteyksien järjestämisessä ja tiedon välityksessä
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • välittää vaate- ym. avustuseriä luostariin
 • koordinoi yhteydet suomalaiseen mediaan
 • osallistuu mm. 11.6. toimitettavaan muistopalvelukseen ja muihin 11. ja 12. 6. järjestettäviin pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen muistopäivän tapahtumiin

Vuosikokous päättää hallituksen tekemän esityksen pohjalta vuosittain yhdistyksen toiminnasta.

LIKI KAIKKI edellämainittu on pysähdyksissä Ukrainan sodan vuoksi.