Yleistä yhdistyksen toiminnasta

Yhdistyksen sääntöjen 2 §:ssä sanotaan: "Yhdistyksen tarkoitus on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea Konevitsan luostarin aineellista ja henkistä elämää sekä tulevaa kehitystä. Toiminta tapahtuu luostarin kanssa yhteistyössä."

Luostarin tukemiseksi, jälleenrakentamiseksi ja avustamiseksi Konevitsa ry

 • koordinoi luostariin pyhiinvaellus- ja turistimatkoja 
 • järjestää yhdessä luostarin kanssa talkooleirejä Konevitsaan
 • tukee ja auttaa luostariin matkustavia pyhiinvaeltajia, leiriläisiä, turisteja ja talkoolaisia matkojensa suunnittelussa ja järjestelyissä

 • järjestää Konevitsa-iltoja, tapahtumia, myyjäisiä, keräyksiä ja tilaisuuksia
 • levittää informaatiota luostarista, julkaisee Konevitsa ry:n jäsentiedotetta
 • kerää varoja jälleenrakennustyötä varten

 • ylläpitää suhteita luostarin johtajaan ja koordinoi hänen kanssaan yhteistyön
 • toimii yhdyssiteenä eri suomalaisten viranomaisten ja tahojen välillä
 • antaa apua yhteyksien järjestämisessä ja tiedon välityksessä

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • välittää vaate- ym. avustuseriä luostariin
 • koordinoi yhteydet suomalaiseen mediaan

 • osallistuu mm. 11.6. toimitettavaan muistopalvelukseen ja muihin 11. ja 12. 6. järjestettäviin pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen muistopäivän tapahtumiin  

Vuosikokous päättää hallituksen tekemän esityksen pohjalta vuosittain yhdistyksen toiminnasta.